X

Тестирање за доделување на целосни и делумни стипендии

На 10.06.2015 год. во 12 час во просториите на Еуро Колеџ ќе се одржи тестирање за доделување на целосни и делумни стипендии. Повикот важи за матуранти од училиштата Гимназија „Гоце Делчев“, ССОУ „Киро Бурназ“, ОСТУ „Наце Буѓони“ и СОУ „Перо Наков“ од Куманово, СОУ „Ѓорче Петров“ од Крива Паланка и СОУ „Митко Пенџуклиски“ од Кратово. Тестирањето ќе биде во форма на претставување на бизнис план со наслов „Од идеја до реализација“

This website uses cookies.