X

Студиска посета на студентите во државни институции

Реализирана студиска посета на студентите од ЕУРО КОЛЕЏ – Куманово, Програма Деловно право – 2015 год. во државни институции: Основен суд Скопје 2, – Одделение за стечај Скопје, Централен Регистар на РМ, и Управа за Јавни Приходи – Скопје.

This website uses cookies.