X

Соработка со Центар за вработување Куманово, при Агенција за Вработување на РМ

Еуро Колеџ потпиша договор за соработка со Центар за вработување Куманово, при Агенција за Вработување на РМ. Соработката се однесува на тековните и идните проекти од областа на образованието.

This website uses cookies.