X

Работилница за КА103 и КА107

 

Во просториите на Европската делегација во Скопје се одржа работилница за програмата Ерамзус + Клучна акција 1 – КА103 и КА107. На работилницата земаа учество Еразмус координаторите од акредитираните високо образовни институции од Република Македонија

This website uses cookies.