X

Прилог на ТВ+ телевизија за успешно завршен ERASMUS+ проект

Прилог на ТВ+ телевизија за успешно завршен проект “Academic transfer of knowledge and skills”, дел од ERASMUS+ програмата, одобрен од Национална Агенција за Европски Образовни Програми и Мобилност. Проектот беше изведен во соработка со IFUGAO State University, Philippines.

This website uses cookies.