X

Претседателот на Борд на директори со високо признание од Оксфордската Академија на професори

На  28 Април, 2017 во Лондон, Претседателот на Бордот на Директори на Еуро Колеџ  г-дин Ранко Цветковиќ, се здоби со високата награда и признание – „почесен професор на Оксфордската Академија„  доделена од  страна на  Оксфордската Академија на професори  и  на Европскиот Бизнис Форум.

Ова е исклучителен случај академски лица од Балканот и од Македонија да добијат вакви почесни награди и да станат членови на оваа престижна Академија. Ова е секако и голем успех за Еуро Колеџ како високо образовна институција која преку богатата интернационална соработка продолжува да се стреми кон спојување на македонскиот образовен систем со глобалното образование.

 

 

This website uses cookies.