X

Презентација во СОУ „Митко Пенџуклиски“ – Кратово

Тимот на Еуро Колеџ изврши презентации на програмите во СОУ „Митко Пенџуклиски“ од Кратово.

This website uses cookies.