X

Почесни титули за професори од Дубаи

Претседателот на управниот одбор Г-дин Ранко Цветковиќ и Деканот д-р Љубиша Петрушевски им доделија почесни титу на Dr. Paulson Mathew Chunkapura и Prof. Dr. Kaup Mohamed.

This website uses cookies.