X

Образование за возрасни

Центарот за образование на возрасни при ПВПУ „Еуро Колеџ“ – Куманово е дел од системот на образование кој обезбедува доусовршување, оспособување, добивање дополнителна квалификација или преквалификување по програми и на начин прилагоден за возрасните лица. Во соработка со докажани професионалци ви нуди специјализирани курсеви изработени според највисоките критериуми за образование. Системот за образование на возрасните е акредитиран, јавно признат сертификационен систем од Република Македонија со кој се добиваат национално признати сертификати кои ги докажуваат добиените стручни компетенции од одредена област

Акредитирани програми:

 

*во процес на акредитација

This website uses cookies.