X

Наставен кадар

Декан

Д-р Љубиша Петрушевски

Наставен Кадар:

Д-р Дејан Донев
Д-р Марјан Младеновски
Д-р Златко Николоски
Д-р Синиша Наумоски
Д-р Марија Стојанова
Д-р Саво Ефремовски
Д-р Катарина Дукоска
Д-р Драган Шутевски
Д-р Мила Жибак Димковска
Д-р Фросина Николовска
Д-р Александра Синадиновска Шумар
Д-р Ирена Андрееска
Д-р Нина Фити Неделковска

This website uses cookies.