X

Еуро Колеџ стана носител на Еразмус Чартер

Euro College became member of Erasmus Charter and will participate in many European projects related to education.

Еуро Колеџ-Куманово стана носител на Еразмус Чартер и ќе учествува во многу Европски проекти поврзани со образованието.

This website uses cookies.