X

Додела на сертификати за „Службеник во Книговодство“

Додела на сертификати за успешно завршена програма за образование за возрасни „Службеник во Книговодство“, проект финансиран од страна на Министерство за труд и социјална политика и Агенција за вработување наменет за невработени лица, како дел од оперативениот план за вработување.

This website uses cookies.