X

Визија

Вработените во академскиот и административниот одел, како и студентите на Еуро Колеџ се посветени на градење на квалитет и сместување на Еуро Колеџ меѓу еминентните високообразовни групации во регионот на Југоисточна Европа. Еуро Колеџ ќе одржува интимна научна средина за додипломците, интегрирајќи настава и менторство со истражување и услуга

Еуро Колеџ ќе промовира високо-квалитетно додипломско и последипломско, магистерски фокусирано образование. Еуро Колеџ ќе овозможи сигурни и атрактивни простории, ќе охрабрува интелектуална и културна разноврсност, ќе негува регионална соработка и вреднува индивидуален раст и развој.

На овој начин, Еуро Колеџ ги припрема своите дипломци за иднина исполнета со напредок, достигнувања, подобрување на својата личност и заедницата.

This website uses cookies.