X

Проект со наслов “Academic transfer of knowledge and skills”, дел од ERASMUS+ програмата, одобрен од Национална Агенција за Европски Образовни Програми и Мобилност беше изведен во соработка со IFUGAO State University, Philippines.

ERASMUS+ Project in Philippines

This website uses cookies.