X

Еуро Колеџ на Kumanovo News

Оваа година “Еуро Колеџ“ ќе запише сто студенти по бизнис и администрација, од кои триесет…

admin

Попуст за ран упис во „Еуро Колеџ“

Објавено на Kumanovo News. Дваесет отсто попуст ќе добијат студентите кои до 1 август ќе…

admin

Тестирање за доделување на целосни и делумни стипендии

На 10.06.2015 год. во 12 час во просториите на Еуро Колеџ ќе се одржи тестирање…

admin

Доделување на целосни и делумни стипендии

На 10.06.2015 год. во 12 час во просториите на Еуро Колеџ ќе се одржи тестирање за…

admin

Презентација во СОУ „Митко Пенџуклиски“ – Кратово

Тимот на Еуро Колеџ изврши презентации на програмите во СОУ „Митко Пенџуклиски“ од Кратово.

admin

Презентации во средни училишта

Презентации во средни училишта во Куманово

admin